Välkommen till Hallsta Båtklubb, en pärla i Roslagen. Vi är en båtklubb i norra Roslagen med hemmahamn i Hallstavik i position 60°04,26’N, 18°35,23’E. Vi har dessutom en hamn för mindre båtar i Bolviken längre ut i Edeboviken.

Klubben är en allmännyttig ideell förening vars ändamål och syfte är att främja båtlivsverksamhet i Hallstavik med omnejd och skapa förutsättning för en gemenskap mellan medlemmarna.

Klubben ska också kunna vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

Klubben kan genom dels eget aktivt engagemang, dels via Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.

Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen via Roslagens Båtförbund.

Ambitionen med hemsidan är att den ska ge information om Hallsta Båtklubb. Den ska vara en informationskanal mellan styrelsen och klubbens övriga medlemmar samt mellan klubbens medlemmar och dessutom ett fönster mot övrig båtlivsverksamhet.

Extra möte onsdag 16/5 2018 klockan 19.00, Klubbhuset i Hallstahamnen. Val av ny styrelse. Valberedningens förslag finns i klubbhuset före mötet. Välkomna / Interimstyrelsen

 

 

Information

 

Hallsta Båtklubb, Box 28, 763 21 Hallstavik | Telefon: 0175-224 63 | Organisationsnummer: 814400-0711